• LEVERING BINNEN 2 WERKDAGEN
 • 8% KLANTENKORTING *
 • GRATIS LEVERING IN BELGIË V.A. €50

Privacy

Schoenen Van Loock BV behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling, als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn (maar niet buiten de EU). Schoenen Van Loock BV gebruikt deze persoonsgegevens voor:

 • Communicatie rond acties in de fysieke winkel en via de webshop
 • Communicatie rond nieuwe collecties en nieuwe producten
 • (Direct) marketing
 • Het bestuderen van aankoopgedrag
 • Het toepassen van het systeem van klantenkorting
 • Ontvreemding van goederen, vandalisme, …

Deze gegevens blijven voor onbepaalde tijd in onze databases, waarbij Schoenhandel Van Loock of één van de partners voorziet in up-to-date beveiligsmaatregelen om deze data veilig te stellen.

Schoenen Van Loock BV verwerkt persoonsgegevens aangezien:

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

GDPR

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens en de General Data Protection Regulation, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk of via e-mail contact opnemen met de klantenservice van Schoenen Van Loock BV. Alle gegevens zijn ook ten allen tijde aan te passen door de klant zelf onder “mijn account”.

Cookies

Schoenen Van Loock BV gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Meer informatie over cookies kan u vinden in ons Cookiebeleid.

Rechten

Recht van verzet & bezwaar

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens foutief werden verwerkt, kan u klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Recht op informatie

Schoenhandel Van Loock verwerkt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de persoon in kwestie.

Recht van inzage

U heeft het recht deze informatie op te vragen, te bekijken en extra informatie op te vragen. Een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens is binnen één maand na aanvraag beschikbaar. U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.

Recht op correctie

Schoenhandel Van Loock brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van een correctie, tenzij dit onmogelijk is of evenredig veel inspanning vergt.

Recht op verwijdering

U kan vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database. Schoenhandel Van Loock brengt iedere ontvanger waaraan deze persoonsgegevens heeft verstrekt op de hoogte van een verwijdering.

Recht op beperking

De draagwijdte van de verwerkte persoonsgegevens kan worden beperkt op vraag van de betrokkene. Schoenhandel Van Loock brengt iedere ontvanger aan wie deze persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een beperking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokken persoon heeft het recht om persoonsgegevens die hij of zij heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere onderneming. De gegevens worden gratis overgedragen, binnen één maand, in een gestructureerde, gangbare en elektronisch leesbare vorm.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elke persoon heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Het recht geldt niet wanneer de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren, wettelijk is toegestaan of gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.

Klachtenprocedure

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering, aan Schoenen Van Loock BV schriftelijk of via klantenservice@vanloock.com ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Meer informatie is terug te vinden in onze algemene voorwaarden.

 

Van Loock gebruikt cookies en vergelijkbare technieken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen, ...
Van Loock gebruikt cookies en vergelijkbare technieken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen, verzamelen en aanpassen. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Bekijk onze cookies pagina